Đọc Truyện Online
Nghĩ Một Đằng Nói Một Nẻo

Nghĩ Một Đằng Nói Một Nẻo

Tên Gốc : 言不由衷
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Tức Mực Xa
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 53 chương phiên ngoại
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
8 năm sau, sông minh mới gặp lại lương thụy, mới biết được hắn hóa ra vẫn còn sống. Lương thụy nhìn qua rất tốt, hơn nữa liền hài tử đều có, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận. Sông minh chỉ cảm thấy tim chắn không thể thở nổi, nguyên lai cái này 8 năm, qua không tốt chỉ...
5 chương mới nhất
Danh sách chương
    • 1 - 50