Đọc Truyện Online
Nghiêng Tai Lắng Nghe Một Thần Tiên

Nghiêng Tai Lắng Nghe Một Thần Tiên

Tên Gốc : 侧耳倾听一神仙
Thể loại : Tu Chân
Tác Giả : Ta Sẽ Công Phu
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 168:: ta không muốn chết
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Thế gian này hết thảy, cái nào là ảo, cái nào lại là thật. Khi ngươi nội tâm kiên định thời điểm, lại hư ảo đều là thật sự, khi ngươi nội tâm hỏng mất thời điểm, lại chân thật đều sẽ biến thành hư ảo. Tại ta nghe gặp thần tiên nói chuyện một khắc này, ta cũng chỉ có thể không chùn bước đi tin tưởng, đuổi theo, từ bỏ thiện và ác, rời đi trắng cùng đen, còn dư lại, là vô tận màu xám, cùng đầy trời tiên phật.
Danh sách chương
    • 1 - 50