Đọc Truyện Online
Ngô Hoàng, Vạn Tuế! (gl)

Ngô Hoàng, Vạn Tuế! (gl)

Tên Gốc : 吾皇,万岁!(gl)
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Thổ Đậu Ngươi Một Cái Thịt Bò
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 79 chương đại kết cục
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
《 Ngô hoàng, vạn tuế! (gl)》 Là thổ đậu ngươi một cái thịt bò chú tâm sáng tác tiểu thuyết đô thị, 69 sách a thời gian thực đổi mới Ngô hoàng, vạn tuế! (gl) Chương mới nhất hơn nữa cung cấp vô đạn song đọc, thư hữu phát biểu Ngô hoàng, vạn tuế! (gl) Bình luận, cũng không đại biểu 69 sách a đồng ý hoặc ủng hộ Ngô hoàng, vạn tuế! (gl) Độc giả quan điểm.
5 chương mới nhất
Danh sách chương
    • 1 - 50