Đọc Truyện Online
Ngọc Vũ Tiên Yêu

Ngọc Vũ Tiên Yêu

Tên Gốc : 玉羽仙妖
Thể loại : Tu Chân
Tác Giả : Tuyết Múa Khoan Thai
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Đánh cái tạp, kết thúc!
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Nho nhỏ vũ yêu một mình xông thiên đình, cửu thiên chi thượng cùng hằng nga đấu múa, ngân hà bên bờ cùng thượng tiên điều- tình, điện Phượng Nghi bên trong cùng Vương Mẫu đấu trí, dao trì trong buổi họp khẽ múa động quân tâm.    Một cái yêu sao có thể có hai trái tim tại nhảy nhót, một phần thâm tình nơi nào là quy y?    Chân tình? Âm mưu? Ai mới là hủy nguyệt thành chân chính thủ phạm?
Danh sách chương
    • 1 - 50