Đọc Truyện Online
Nhân Hoàng Kỷ

Nhân Hoàng Kỷ

Tên Gốc : 人皇纪
Thể loại : Tu Chân
Tác Giả : Hoàng Phủ Kỳ
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 40: Đại Đường thánh hoàng!
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
“Ta không có thể đem thế giới này, nhường cho ta chỗ khinh bỉ người!” Cho nên, Vương Xung đạp xương khô huyết hải, đạp vào Nhân hoàng bảo tọa, xoay chuyển tình thế tại vừa đổ, đỡ cao ốc chi tướng nghiêng, thành tựu một đoạn vô thượng truyền thuyết!
Danh sách chương
    • 1 - 50