Đọc Truyện Online
Nhân Tính Cấm Khu: Mê Thất Tại Hoang Đảo

Nhân Tính Cấm Khu: Mê Thất Tại Hoang Đảo

Tên Gốc : 人性禁区:迷失在荒岛
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Ngồi Nghi Ngờ Liền Loạn
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 520 chương đại kết cục
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Tai nạn máy bay, để cho ta cùng mỹ nữ đồng sự lưu lạc hoang đảo, nhặt cá chết, bắt tôm cua, biển cả giao cho chúng ta sinh tồn hoàn cảnh. Mà hết thảy này, lại bởi vì may mắn còn sống sót đồng sự đến đánh vỡ. Ở nơi này không có pháp luật, chỉ có vô cùng vô tận nhân muốn trên hoang đảo, nhân loại vĩnh viễn so trong núi rừng sài lang hổ báo càng thêm nguy hiểm. Nếu như ngươi cũng ở nơi đây trông thấy bọn hắn, nhớ kỹ lời của ta, chạy, dùng hết toàn lực chạy.
Danh sách chương
    • 1 - 50