Đọc Truyện Online
Nhanh Xuyên Chi Lão Công Của Ta Là Nam Thần

Nhanh Xuyên Chi Lão Công Của Ta Là Nam Thần

Tên Gốc : 快穿之我的老公是男神
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Từng Là Mỹ Vị A
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 87:: thực tế
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
《 Nhanh xuyên chi lão công của ta là nam thần》 là từng là mỹ vị a chú tâm sáng tác tiểu thuyết đô thị, 69 sách a thời gian thực đổi mới nhanh xuyên chi lão công của ta là nam thần chương mới nhất hơn nữa cung cấp vô đạn song đọc, thư hữu phát biểu nhanh xuyên chi lão công của ta là nam thần bình luận, cũng không đại biểu 69 sách a đồng ý hoặc ủng hộ nhanh xuyên chi lão công của ta là nam thần độc giả quan điểm.
Danh sách chương
    • 1 - 50