Đọc Truyện Online
Nhanh Xuyên Chi Pháo Hôi Kỷ Sự

Nhanh Xuyên Chi Pháo Hôi Kỷ Sự

Tên Gốc : 快穿之炮灰纪事
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Hoa Anh Đào Nhẹ Nhàng
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Bị hiến tế vũ nữ( 27)
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Bởi vì một trận tai nạn xe cộ, giản như đi đến trong vũ trụ chuyên môn vì trong tiểu thuyết pháo hôi hoàn thành tâm nguyện số một cửa hàng. Vì sinh tồn tiếp, giản như kèm theo hệ thống 0023 hào, hoàn thành từng cái con chốt thí tâm nguyện, tiêu trừ từng cái linh hồn chấp niệm. Giản như ở trong quá trình này không ngừng trưởng thành, không ngừng tiến bộ. Lộ ở phương nào? Ngay tại dưới chân! Dựa vào là chính mình nỗ lực kết quả.
Danh sách chương
    • 1 - 50