Đọc Truyện Online
Nhanh Xuyên: Nam Thần, Có Chút Đốt!

Nhanh Xuyên: Nam Thần, Có Chút Đốt!

Tên Gốc : 快穿:男神,有点燃!
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Mực Linh
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 2657 chương tiên vốn không lương( 15)
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
《 Nhanh xuyên: nam thần, có chút đốt! 》 Là mực linh chú tâm sáng tác tiểu thuyết đô thị, 69 sách a thời gian thực đổi mới nhanh xuyên: nam thần, có chút đốt! Chương mới nhất hơn nữa cung cấp vô đạn song đọc, thư hữu phát biểu nhanh xuyên: nam thần, có chút đốt! Bình luận, cũng không đại biểu 69 sách a đồng ý hoặc ủng hộ nhanh xuyên: nam thần, có chút đốt! Độc giả quan điểm.
Danh sách chương
    • 1 - 50