Đọc Truyện Online
Nhặt Đạo

Nhặt Đạo

Tên Gốc : 拾道
Thể loại : Tu Chân
Tác Giả : Mực Đạo Mất Hồn
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 377 chương ba phần đại lễ!
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
“Lấy tên lâm sâm, tự có nó ý, mộc chính là sinh cơ, năm mộc ý là Sinh chi cực, như tu thành đạo này, thì trường sinh bất diệt! Ngươi không biết gì bởi vì hiện ở rừng rậm, có lẽ là mệnh trung có kiếp, nhiên, vạn kiếp đều không phá, người hằng thì làm chi......”
Danh sách chương
    • 1 - 50