Đọc Truyện Online
Nhất Niệm Không Hối Hận

Nhất Niệm Không Hối Hận

Tên Gốc : 一念无悔
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Trần Thế Hoang Hồn
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : 07, Ngang dọc chi đạo
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Thân này hóa bướm thành yêu linh, bạn quân phù diêu bên ngoài chín tầng trời.    Đây là một cái mến yêu nữ tử bỏ mình, hóa thành cộng sinh yêu linh, thiếu niên vì tìm về cô gái linh trí, từ một kẻ thư sinh yếu đuối, đến chân đạp cửu thiên tiên tôn cố sự.   ※※※※※※※※※※※※※※※※    Sách mới công bố, cầu Like đề cử!
Danh sách chương
    • 1 - 50