Đọc Truyện Online
Nho Nhỏ Nữ Bộc Còn Muốn Làm Nữ Vương

Nho Nhỏ Nữ Bộc Còn Muốn Làm Nữ Vương

Tên Gốc : 小小女仆竟想当女王
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Cô Lãnh Dạ Đi
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : 9 Mắc tiểu tới đột nhiên
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Chuyển kiếp, nếu như ngươi không có thực lực cũng không có thế lực, ngược lại nắm giữ tư dung tuyệt thế như vậy cái này sẽ là một cơn ác mộng. Như vậy thật muốn hướng vận mệnh thỏa hiệp sao? Đương nhiên không! Coi như trở thành nữ nhân, ta sẽ bắt lấy hết thảy cơ hội, không chừa thủ đoạn nào đi học tập đi trở nên mạnh mẽ hèn mọn phát dục đứng tại lấy đỉnh thế giới, khi này thế giới nữ vương.
Danh sách chương
    • 1 - 50