Đọc Truyện Online
Nói Cười Rã Rời

Nói Cười Rã Rời

Tên Gốc : 言笑阑珊
Thể loại : Võng Du
Tác Giả : Cây Bảy
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 6: chống phân huỷ bại
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Xuyên qua coi như xong, cái gì? Còn nữ giả nam trang? Nữ giả nam trang coi như xong, cái gì? Còn muốn quyền cao chức trọng làm tướng gia. Miễn miễn cưỡng cưỡng làm tướng gia cũng liền như vậy, cái gì? Còn muốn cùng hoàng đế, tướng quân, hữu tướng đại nhân nên thông minh, tâm sự, sát sát tặc, hạ hạ độc, giật nhẹ nhạt, thời gian này không có cách nào qua! Lời hồ ly, ngươi chờ xem, chân tướng thế nhưng là trên thông thiên văn dưới rành địa lý không ai không biết không người không hay ---- người xuyên việt!
Danh sách chương
    • 1 - 50