Đọc Truyện Online
Otaku Thiếu Niên Thu Yêu Thường Ngày [ Hệ Thống ]

Otaku Thiếu Niên Thu Yêu Thường Ngày [ Hệ Thống ]

Tên Gốc : 御宅少年收妖日常[系统]
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Sơ Ảnh
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 84 chương thân phận chân thật
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
《 Otaku thiếu niên thu yêu thường ngày [ hệ thống ]》 là sơ ảnh chú tâm sáng tác tiểu thuyết đô thị, 69 sách a thời gian thực đổi mới otaku thiếu niên thu yêu thường ngày [ hệ thống ] chương mới nhất hơn nữa cung cấp vô đạn song đọc, thư hữu phát biểu otaku thiếu niên thu yêu thường ngày [ hệ thống ] bình luận, cũng không đại biểu 69 sách a đồng ý hoặc ủng hộ otaku thiếu niên thu yêu thường ngày [ hệ thống ] độc giả quan điểm.
Danh sách chương
    • 1 - 50