Đọc Truyện Online
Phàm Trần Phi Tiên

Phàm Trần Phi Tiên

Tên Gốc : 凡尘飞仙
Thể loại : Huyền Huyễn
Tác Giả : Cùng Giáp
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : thứ 768 chương giết người trải qua
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Một cái bình thường nông thôn thiếu niên, ngẫu nhiên nhận được chậu châu báu, bằng vào hắn phục chế năng lực, nhận được đại lượng tài nguyên, đi lên con đường tu hành...... Tiên lộ ung dung, thiếu niên bình thường phi tiên chi lộ......2w0-164128
Danh sách chương
    • 1 - 50