Đọc Truyện Online
Phi Nhân Loại Gia Đình

Phi Nhân Loại Gia Đình

Tên Gốc : 非人类家庭
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Tiểu Lộc Tử
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : 42. Thứ 42 chương
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Bị một đám phi nhân loại nuôi lớn thành người liễu lạnh sinh muốn đi đi học!   PS1: Lạnh sinh hắn không biết cha nuôi không phải là người.   PS2: Lạnh sinh hắn cũng không biết ở tại chung quanh hàng xóm đều không phải là người.   PS3: Lạnh sinh càng không biết liền chính hắn cũng không phải người.   【 Tác giả-kun kết thúc văn: 《 toàn chức|full-job vú em vị diện trực tiếp》 lấy linh cốc làm thức ăn, yêu thú nấu canh. 】   【 Tác giả-kun tiếp đương văn: 《 yêu quái tiệm thuốc》 trong lúc làm việc không thể lên lưới. 】   【 Amway bạn gay văn: 《 chủ thần muốn nói cái yêu nhau [ tổng ]》by tiêu tiểu ca】
5 chương mới nhất
Danh sách chương
    • 1 - 50