Đọc Truyện Online
Quá Hoang Thôn Thiên Quyết

Quá Hoang Thôn Thiên Quyết

Tên Gốc : 太荒吞天诀
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Kỵ Binh Phi Kiều
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 3394: hóa vô cực
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Thập đại tiên đế một trong, bởi vì phải trọng bảo thôn thiên Thần Đỉnh, bị vây công chết thảm; mang theo Thần Đỉnh trùng sinh trở về, nuốt tứ hải, cho bát hoang hellip; Một đời tà thần, đạp thiên huyết tẩy tiên giới!    Chú ý WeChat tài khoản công chúng lùng tìm: 《 kỵ binh phi kiều》 click chú ý, không định giờ có kịch bản phương diện đổi mới!    Công bố một cái Group số: 224382518
Danh sách chương
    • 1 - 50