Đọc Truyện Online
Quan Sắc: Leo Lên Nữ Lãnh Đạo

Quan Sắc: Leo Lên Nữ Lãnh Đạo

Tên Gốc : 官色:攀上女领导
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Ta Thích Phú Bà
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Một mạng đổi một mạng
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Quan trường là một cái thùng nhuộm, nhìn nhân vật chính là thế nào đùa bỡn quan trường, chinh phục những cái kia trong quan trường người. Đường thành chỉ là một tài xế quèn, hầu hạ nhưng là một cái quan thái thái, nhìn tiểu nhân vật là thế nào từng bước một đùa bỡn quyền quý.
5 chương mới nhất
Danh sách chương
    • 1 - 50