Đọc Truyện Online
Quân Thiên Đồ

Quân Thiên Đồ

Tên Gốc : 钧天图
Thể loại : Tu Chân
Tác Giả : Nạp Lâu Lan
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 29: nấu một bình trà, đuổi một đám vịt( chương cuối)
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Trích tinh Côn Luân, Thiên Cơ các bảng, yêu bụi lân hoàng, mặt trời không lặn thương. Núi lưỡng giới ma môn, đế vương minh vững chắc, tám trăm tông kỳ tài, bảy châu vực loạn đãng. Thần dẫn hùng khấu, dê đợi làm thịt, 7 quyển thiên thư, thiên hạ ai làm vương. Bồ...
Danh sách chương
    • 1 - 50