Đọc Truyện Online
Quay Về Thiên Đình

Quay Về Thiên Đình

Tên Gốc : 重返天庭
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Làm Bố Có Thể Nại
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 438: khai vận minh vương quang
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Thổ địa công bị đánh rơi phàm trần, trùng sinh tại nhẹ tráng chi thể, lại nhìn nhân vật chính như thế nào bằng vào bên người mang theo Thần Nông không gian, trú lưu tại bình thường đô thị, mở ra vạn mẫu ruộng tốt phát tài; thiết lập hương trấn nông nghiệp căn cứ, chưởng khống toàn cầu dưỡng sinh trật tự mới; hắn đem đáy biển, trong núi vô tận tài phú cướp đoạt, cũng là lệnh các quốc gia kiêng kỵ vô ảnh liệp sát giả! Khống chế vô thượng đạo pháp quát tháo tại tân sinh thế giới, lật tay thành mây trở tay thành mưa, đúc thành...
Danh sách chương
    • 1 - 50