Đọc Truyện Online
Quỷ Nữ Nháo Lật Trời

Quỷ Nữ Nháo Lật Trời

Tên Gốc : 鬼女闹翻天
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Diệt Tuyệt Sư Thái
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 531 chương muốn sinh
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
     Dám hủy ta cho? Ta giết chết ngươi! Đang lúc nàng hố vô lương cha, càn quét băng đảng tâm nương, ngược tâm cơ muội, chơi đến quên cả trời đất lúc, hoàng đế một tờ thánh chỉ, muốn nàng lấy chồng. Gả là một cái hai chân tận tàn người bại liệt vương gia, tuổi rất cao không nói, còn đủ loại cao lãnh điên cuồng túm hù người, thuận tiện phụ tặng một cái khác cỗ đặc sắc tân hôn đêm thứ nhất! Gặp phải loại người này, nào đó nữ rất muốn nói, đại thúc, ngươi bày ra chuyện, ngươi gây chuyện lớn rồi nhi!......
Danh sách chương
    • 1 - 50