Đọc Truyện Online
Quý Nữ Trùng Sinh: Hầu Phủ Hạ Đường Vợ

Quý Nữ Trùng Sinh: Hầu Phủ Hạ Đường Vợ

Tên Gốc : 贵女重生:侯府下堂妻
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Hạ Nhiễm Tuyết
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 2694 chương bảo hộ ngươi phòng thủ ngươi( xong)
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Một đời kia, phụ thân vì nàng chết trận sát tràng, vạn tiễn xuyên chết, đại tỷ vì nàng bảo hộ trong sạch, bồi tận một thế mà nàng vì hắn bàn tay trắng nõn điều hương, vì hắn liễm tận thiên hạ tài phú. Càng làm cho hắn bức tử đại ca, lệnh đại ca bị ngũ mã phanh thây, chết không toàn thây hắn lại...
Danh sách chương
    • 1 - 50