Đọc Truyện Online
Quỷ Y Khế Ước Sư

Quỷ Y Khế Ước Sư

Tên Gốc : 鬼医契约师
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Vong Xuyên Bốn Tháng
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : 061 Họ Tây Môn thương, diệt!
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
《 Quỷ y khế ước sư》 là Vong Xuyên bốn tháng chú tâm sáng tác tiểu thuyết đô thị, 69 sách a thời gian thực đổi mới quỷ y khế ước sư chương mới nhất hơn nữa cung cấp vô đạn song đọc, thư hữu phát biểu quỷ y khế ước sư bình luận, cũng không đại biểu 69 sách a đồng ý hoặc ủng hộ quỷ y khế ước sư độc giả quan điểm.
5 chương mới nhất
Danh sách chương
    • 1 - 50