Đọc Truyện Online
Sai Gả

Sai Gả

Tên Gốc : 错嫁
Thể loại : Võng Du
Tác Giả : Đêm Thuゼ Ám Vũ
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 284: đại kết cục
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Sai gả giới thiệu vắn tắt: sinh ý tiêu điều quán rượu lão bản mộc Thiên Dung một ngày gả hai nữ, trưởng nữ gả cho Liễu Châu nhà giàu nhất thượng quan Đường, thứ nữ gả cho tiền nhiệm Huyện lệnh trưởng tử lưu nhân khải. Nhưng mà, làm thổi sáo đánh trống lạy thiên địa vào động phòng về sau, hai vị chú rễ mới phát hiện nghênh sai rồi tân nương...... Một hồi sai gả, nhường nguyên bản không có chút nào cùng xuất hiện người kết làm phu thê, mà dạng sai gả nhân duyên, lại có hay không có thể có dài đằng đẵng lời thề làm bạn đâu? Lập tức đọc amp;amp;gt;amp;amp;gt;
Danh sách chương
    • 1 - 50