Đọc Truyện Online
Sáu Luận Không Quỷ

Sáu Luận Không Quỷ

Tên Gốc : 六轮无鬼
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Lại Một Thôn.qd
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 88: yêu thích trẻ con
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Yêu ma ngang dọc, tiên thần đứng ngoài quan sát. Nhân tộc đau khổ, sinh lộ nơi nào? Sáu luận không quỷ, hùng bá tam giới, duy người độc tôn!
Danh sách chương
    • 1 - 50