Đọc Truyện Online
Sẽ Không Thực Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân A

Sẽ Không Thực Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân A

Tên Gốc : 不会真有人觉得师尊是凡人吧
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Ăn Trắng Thái Sao
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 1018: vô đạo tông( đại kết cục)
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
“Tông chủ, năm nay đại lục tông môn thi đấu, chúng ta tông môn đệ tử lại đem đệ nhất!” Sở duyên:“đá! Đều cho lão tử đá ra tông môn!!”“Tông chủ, không thể lại đá! Phía trước bị đá đi ra đệ tử đều thành lập tu luyện thánh địa, rồi đá xuống,...
Danh sách chương
    • 1 - 50