Đọc Truyện Online
Shokugeki Mạnh Nhất Ăn Hàng

Shokugeki Mạnh Nhất Ăn Hàng

Tên Gốc : 食戟之最强吃货
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Đã Từng Lúc Nào
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ hai trăm linh chương mười bảy ngươi muốn giết ta?
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Hoan nghênh đi tới thế giới ăn hàng, xin hãy chuẩn bị hảo bắp rang, khả nhạc, lạt điều, quyển sách sắp lái hướng Shokugeki chi linh thế giới, mời xem khách nhóm tự chuẩn bị đồ ăn, tránh trên đường đói khát.
Danh sách chương
    • 1 - 50