Đọc Truyện Online
Giới thiệu truyện :
Hắn, là ngang dọc vũ trụ các đại tinh vực cường giả đỉnh cao, cái thế vô địch, lại ngoài ý muốn vẫn lạc với thiên kiếp phía dưới,    hắn, là trên địa cầu mọi người có thể lấn nhược trí nam, một đời bi kịch, ra sức giãy dụa cũng cuối cùng khó thoát số mệnh,    Bát kiếp tán tiên cường thế buông xuống, bi kịch nhược trí nam từ đây hàm ngư phiên thân, siêu nhiên vật ngoại, cái gì la lỵ, ngự tỷ, y tá, giáo hoa, thiên kim mỹ nữ....... Tất cả đều theo nhau mà đến!    Còn chờ cái gì, điểm kích thôi tiến cất giữ, quyển sách sẽ vì ngươi cung cấp hoàn mỹ phục vụ dây chuyền!    Siêu cấp tán tiên, siêu cấp sảng văn, mang ngươi cùng một chỗ ngang dọc hoa đều, tiêu sái nhân gian!
Danh sách chương
    • 1 - 50