Đọc Truyện Online
Siêu Độ Sát Thần

Siêu Độ Sát Thần

Tên Gốc : 超度杀神
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Lung Vận Hân
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 160 chương: có thể thành Phật nữ nhân
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Người có nhân tính, phật có phật tính. Người cầu: thiên nhân hợp nhất, phật hỏi: phật ta hợp nhất. Thiên ở nơi nào, phật ở nơi nào? Thượng thừa người tìm nguồn gốc, tầm thường người cầu quả. Kinh lịch...
Danh sách chương
    • 1 - 50