Đọc Truyện Online
Sợi Cỏ Bác Sĩ Hỗn Đô Thị

Sợi Cỏ Bác Sĩ Hỗn Đô Thị

Tên Gốc : 草根医生混都市
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Ầm Ầm Sóng Dậy
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : 1159 Mỹ nữ chủ bá 6
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Y thuật thần kỳ thi đấu Biển Thước, một thân võ công khiếp quỷ thần, anh tuấn tiêu sái không người địch, giáo hoa mỹ nữ bạn ta đi. Tần ca cùng một lão đạo sĩ học được mười năm võ công y thuật, chẳng những học xong tuyệt thế võ công, còn học xong một thân quỷ thần khó lường y thuật, tăng thêm anh tuấn tiêu sái, cũng là chuyện đương nhiên trở thành những cái kia giáo hoa mỹ nữ nam thần, hắn ở trong sân trường tận tình rong ruổi, tại trong đô thị hô phong hoán vũ, thất bại vô số đối thủ, bắt sống đông đảo mỹ nhân. Muốn biết tường tình, kính thỉnh quang lâm.
5 chương mới nhất
Danh sách chương
    • 1 - 50