Đọc Truyện Online
Sơn Thôn Tiểu Thần Y

Sơn Thôn Tiểu Thần Y

Tên Gốc : 山村小神医
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Cưỡi Cá Đóa Tiêu
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 3956 chương ra tay thăm dò
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Sơn thôn tiểu thần y, chuyên trị thổi ngưu bức, còn có đủ loại nghi nan tạp chứng, chỉ là tiểu muội nhà bên, khuê phòng mỹ phụ, băng sơn mỹ nữ tổng giám đốc, mỹ nữ đại minh tinh nhao nhao muốn gả cái hắn, hắn có thể chế phục toàn thế giới, lại trị không được mình số đào hoa, có ai biện pháp a?
Danh sách chương
    • 1 - 50