Đọc Truyện Online
Sông Thần Đường Đau Khổ

Sông Thần Đường Đau Khổ

Tên Gốc : 江辰唐楚楚
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Hiên Điên Cuồng
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 3733 chương cừu nhân tương kiến
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Giang gia lâm vào một hồi trong âm mưu, Giang gia bị một hồi đại hỏa đốt cháy, đường đau khổ liều chết đem sông thần từ trong hỏa hoạn kéo ra ngoài.    Mười năm sau, sông thần vinh quang trở về, báo ân cũng báo thù.    Báo đường đau khổ ân cứu mạng.    Báo Giang gia diệt tộc mối thù.    Sông thần xuất hiện ở đường đau khổ trước người: từ đó về sau, có ta ở đây, ngươi thì có toàn thế giới.
Danh sách chương
    • 1 - 50