Star Wars Chi Đệ Tứ Thiên Tai

Star Wars Chi Đệ Tứ Thiên Tai

Tên Gốc : 星球大战之第四天灾
Thể loại : Khoa Huyễn
Tác Giả : Kính Đại Nhân
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : chương 601: màu xám tro thương nhân
Cập Nhật : 20:47 07-12
Giới thiệu truyện :
Convert :
Tiếp quản một con thuyền 《 gia viên 》 mẫu hạm, sau đó xuyên qua đến 《 Star Wars 》 thế giới? Đường kiêu: “Thế giới này hảo nguy hiểm a, mụ mụ ta phải về nhà.” Chờ một chút, mẫu hạm cơ sở dữ liệu bên trong cư nhiên có 《 thái dương đế quốc nguyên tội 》, 《 vầng sáng 》, 《EVE》, 《 StarCraft 》, 《 đàn tinh 》?? Hơn nữa đông lạnh khoang bên trong cư nhiên còn ngủ say Jim - Renault, sĩ quan trưởng, A Tháp Nice đại chủ giáo? Đường kiêu: “Hừ! Bọn họ đều đem quỳ gối ở ta dưới chân!!” Đệ tứ thiên tai…… A không, đệ tứ đế quốc vạn tuế!

Các chương mới nhất

Danh sách chương

Comment, Review truyện Star Wars Chi Đệ Tứ Thiên Tai

TruyenA.com
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện