Đọc Truyện Online
Stark Nhà Pháp Gia

Stark Nhà Pháp Gia

Tên Gốc : 斯塔克家的法爷
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Hơi Mây Khói Sóng
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : 225. Thứ 225 chương
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Người nghèo dựa vào biến dị, người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật, biến dị thêm khoa học kỹ thuật, nhìn ngươi có tức hay không!    Khẩu hiệu của chúng ta là, không muốn làm pháp sư phú hào không phải hảo Mutant!    Sảng văn, tuyến thời gian hỗn loạn, không muốn chăm chỉ, cự tuyệt khảo chứng đảng!    Cùng biên tập đại đại hiệp thương sau đó, bài này thứ tư vào V, cùng ngày ba canh vạn chữ, sau đó đổi mới tuyệt không nhường thân môn thất vọng, cho kiểm nhận giấu a!
5 chương mới nhất
Danh sách chương
    • 1 - 50