Đọc Truyện Online
Sư Đạo Gian Khổ Gl

Sư Đạo Gian Khổ Gl

Tên Gốc : 师道艰难gl
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Ấm Lúc
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 88 chương hoà giải
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Hoàng nữ minh buộc riêng có hai cái mộng: một là ngồi đế vị, hai là được trường sinh. Phong thanh gia là của nàng chìa khoá, càng là lòng của nàng. Nguyên bản thái phó phong thanh gia thật vất vả thoái ẩn giang hồ, lại bị mệnh trung kiếp số minh buộc làm kéo xuống vũng nước đục. Chẳng trách, càng thích không thể, chỉ nguyện nàng một thế Trường An. Hoa đào khó khăn bồi thường, sư đạo gian khổ, tiên sinh xin cẩn thận. Xấu bụng hoàng nữ hái nhã thẳng nữ vương nóng, không sống hố. Vào văn vào khoảng 3 nguyệt 4 ngày vào v, vào kết văn: cửu trọng đài tổng ] thương hoa hí kịch phượng
Danh sách chương
    • 1 - 50