Đọc Truyện Online
Sủng Vật Trạm Thu Nhận

Sủng Vật Trạm Thu Nhận

Tên Gốc : 宠物收容所
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Ta Có Một Đầu Cá Ướp Muối
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 159 chương: nhường cẩu cẩu giả chết
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Sinh bệnh nằm viện sau Lý Phi, ngẫu nhiên phát hiện một cái sủng vật ban thưởng chương trình. Chương trình chẳng những có thể cung cấp hắn điểm thiên phú đếm, hơn nữa mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ ngẫu nhiên ban thưởng một cái tinh linh trứng cho hắn. Tinh linh trong trứng có thể trứng nở không đồng cấp cái khác tinh linh. Nếu như vận khí bạo tăng, cái kia siêu ss cấp bậc Ma thần bảo bảo, đều có thể bị hắn trứng nở đi ra......
Danh sách chương
    • 1 - 50