Đọc Truyện Online
Sứt Chỉ Mạnh Chịu, Phụ Tử

Sứt Chỉ Mạnh Chịu, Phụ Tử

Tên Gốc : 脱线强受,父子
Thể loại : Võng Du
Tác Giả : Mc, Hỏng
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 47: trở về Nhật bản
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
《 Sứt chỉ mạnh chịu, phụ tử》 là MC, hỏng chú tâm sáng tác tiểu thuyết võng du, 69 sách a thời gian thực đổi mới sứt chỉ mạnh chịu, phụ tử chương mới nhất hơn nữa cung cấp vô đạn song đọc, thư hữu phát biểu sứt chỉ mạnh chịu, phụ tử bình luận, cũng không đại biểu 69 sách a đồng ý hoặc ủng hộ sứt chỉ mạnh chịu, phụ tử độc giả quan điểm.
Danh sách chương
    • 1 - 50