Đọc Truyện Online
Ta Là Kim Thủ Chỉ [ Tu Tiên ]

Ta Là Kim Thủ Chỉ [ Tu Tiên ]

Tên Gốc : 我是金手指[修仙]
Thể loại : Huyền Huyễn
Tác Giả : An Nam Một Góc
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 37 chương
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
《 Ta là kim thủ chỉ [ tu tiên ]》 là An nam một góc chú tâm sáng tác huyền huyễn tiểu thuyết, 69 sách a thời gian thực đổi mới ta là kim thủ chỉ [ tu tiên ] chương mới nhất hơn nữa cung cấp vô đạn song đọc, thư hữu phát biểu ta là kim thủ chỉ [ tu tiên ] bình luận, cũng không đại biểu 69 sách a đồng ý hoặc ủng hộ ta là kim thủ chỉ [ tu tiên ] độc giả quan điểm.
5 chương mới nhất
Danh sách chương
    • 1 - 50