Đọc Truyện Online
Ta Muốn Làm Thủ Phụ

Ta Muốn Làm Thủ Phụ

Tên Gốc : 我要做首辅
Thể loại : Võng Du
Tác Giả : Sử Sách Tận Thành Tro
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Sách mới《 Đại Tống tướng môn》 đã phát, cầu ủng hộ
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Gia Tĩnh ba mươi năm, đạo quân hoàng đế trốn ở tây uyển luyện thủy ngân đốt đan, thủ phụ nghiêm tung làm một thiên thanh từ vắt hết óc, tây bắc ta đáp vài lần thúc ngựa Trung Nguyên, đông nam giặc Oa tại đánh cướp trung thượng nghiện, trương cư đang vì mông ngựa văn chương bứt tóc, ...
Danh sách chương
    • 1 - 50