Đọc Truyện Online
Ta Ở Ngoài Sáng Hướng Làm Quốc Công

Ta Ở Ngoài Sáng Hướng Làm Quốc Công

Tên Gốc : 我在明朝当国公
Thể loại : Võng Du
Tác Giả : Cái Kích
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 1319: đại kết cục
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Dương phong chuyển kiếp, hắn đi tới Đại Minh, nhưng hắn không có cao hứng chút nào, bởi vì hắn nhanh chết đói. Nghĩ hết biện pháp trở lại xã hội hiện đại hắn đã từng lập chí sẽ không bao giờ lại đến cái kia gặp quỷ niên đại, nhưng hắn rất nhanh liền nuốt lời, vì sinh hoạt hắn chỉ có thể một lần lại một lần tại hai cái trong thời không xuyên thẳng qua. Tại Đại Minh hắn quen biết rất nhiều có ý tứ người, làm rất nhiều có ý tứ chuyện, hơn nữa hắn thậm chí còn nộp rất nhiều có ý tứ bằng hữu, làm quan rất lớn. Đây chính là dương phong tại Đại Minh sinh hoạt. Group số: 2-4-0-4-5-4-1-8-8
Danh sách chương
    • 1 - 50