Đọc Truyện Online
Ta Tại Tam Quốc Làm Kinh Tế Bá Quyền

Ta Tại Tam Quốc Làm Kinh Tế Bá Quyền

Tên Gốc : 我在三国搞经济霸权
Thể loại : Con Gái
Tác Giả : Một Ly Sơ Ảnh
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : thứ 463 chương liều chết là ai trước tiên gánh không được!
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Đang gặp Gia Cát Lượng lần thứ năm bắc phạt, sắp tinh lạc năm trượng nguyên bản, Lý Hành xem như người xuyên việt, dâng lên một bình khỏi ho nước đường, bắt đầu từ đó đối với quý hán cải tạo. Một cái quan lại tập đoàn bị hắn cải tạo thành vốn liếng tập đoàn, bắt đầu đối với ngô ngụy hai nước kinh tế thu phát, cùng với chiến lược lừa gạt. 2w0-1 58120 Bày ra toàn bộ >>
Danh sách chương
    • 1 - 50