Đọc Truyện Online
Tái Tạo Hỗn Nguyên

Tái Tạo Hỗn Nguyên

Tên Gốc : 再造混元
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Đông Ly Thu
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Lời cuối sách
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Thiên diễn sát cơ, lục lên long xà. Vạn quốc mọc lên như rừng, nát cửu đỉnh lấy đoạt khí vận, quần hùng cùng nổi lên, duy nhất người có thể được siêu thoát.    Thương trắng, sinh ra ở này mạt pháp niên đại, nhân duyên tế hội, trở thành trong tiên môn người. Lại nhìn hắn như thế nào lực áp quần hùng, đạp vào cái kia duy nhất siêu thoát chi đường, độc thừa khí vận, tái tạo hỗn nguyên.
Danh sách chương
    • 1 - 50