Đọc Truyện Online
Tam Quốc Chí Tào Gia Nghịch Tử

Tam Quốc Chí Tào Gia Nghịch Tử

Tên Gốc : 三国之曹家逆子
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Ngươi Ta Trước Đây
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 2297 chương phiên ngoại thiên văn ương( năm)
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Hứa Chử: “chúa công, thiếu chủ còn nói bệnh hắn!” Hứa Chử: “chúa công, thiếu chủ lại đã gây họa!” Hứa Chử: “chúa công, thiếu chủ lại không thấy!” Tào Tháo chợt vỗ cái bàn, xanh mặt quát: “ta Tào Mạnh Đức anh minh một thế, làm sao lại sinh như thế cái nghịch tử?” Hứa Chử: “chúa công, thiếu chủ đem Lữ Bố giết!” Hứa Chử: “thiếu chủ đem nghiệp thành dẹp xong!” Tào Tháo ngửa mặt lên trời cười to: “không hổ là ta Tào Mạnh Đức nhi tử, thiếu chủ hiện tại ở đâu đâu?”
Danh sách chương
    • 1 - 50