Đọc Truyện Online
Tam Quốc Đế Đồ

Tam Quốc Đế Đồ

Tên Gốc : 三国帝图
Thể loại : Võng Du
Tác Giả : Ngọn Gió Nào
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 113 chương đại kết cục
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Hán mạt tam quốc, tranh bá thiên hạ!    Lưu Ngọc chương trở thành Lưu Chương, bắt đầu hắn ám nhược Tam quốc chí lữ    ám nhược chính là Lưu Chương    vẫn là tam quốc    ngươi cho rằng mình có thể thay đổi thế giới    kỳ thực thay đổi là mình    đao bút soạn chính là lịch sử    đao kiếm viết là văn minh    văn minh là giết ra tới......    Các bạn đọc: 426733303
Danh sách chương
    • 1 - 50