Tam Quốc Phía Trên Đem Hình Nói Vinh

Tam Quốc Phía Trên Đem Hình Nói Vinh

Tên Gốc : 三国之上将邢道荣
Thể loại : Võng Du
Tác Giả : Cường Trung Càng Có Cường
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : chương 322: tiêu diệt
Cập Nhật : 20:04 07-12
Giới thiệu truyện :
Convert :
Thượng tướng Hình nói vinh, dùng lực vạn người! Hư ngôn chăng? Cùng Gia Cát Lượng đấu trí, cùng Trương Phi Triệu Vân so dũng khí! Không biết tự lượng sức mình chăng? Nguyên bản lịch sử thời không, Hình nói vinh trở thành hậu nhân trò cười. Đời sau Hình nói vinh chuyển thế mà đến, hết thảy đều thay đổi! Đánh bại Lưu Bị quân, vũ lực thêm 3? Đánh bại Trương Phi, khen thưởng tất sát kỹ? Làm!

Các chương mới nhất

Danh sách chương

Comment, Review truyện Tam Quốc Phía Trên Đem Hình Nói Vinh

TruyenA.com
Website đọc truyện Convert kết hợp Google dịch số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện