Đọc Truyện Online
Thần Đạo Đan Đế

Thần Đạo Đan Đế

Tên Gốc : 神道丹帝
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Mực Dương
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 3988 chương sợ chết!
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Diệp trần cầm trong tay thiên địa tạo hóa đỉnh, có thể thăng cấp vạn vật. Huyết mạch không được? Ta đem giao long huyết mạch, thăng cấp làm thái cổ Tổ Long huyết mạch! Binh khí không được? Ta lại đem rỉ sét kiếm sắt, thăng cấp làm lăng tiêu đế kiếm! Thể chất không được? Vậy ta đem tiên thiên kiếm thể, thăng cấp làm ngàn vạn tinh thần kiếm thể! Đoạt thiên địa tạo hóa, trộm âm dương luân hồi. Sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm!
Danh sách chương
    • 1 - 50