Đọc Truyện Online
Thần Đạo Di Cảnh

Thần Đạo Di Cảnh

Tên Gốc : 神道遗境
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Say Mê Ngữ
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 54:: mũi kiếm chỉ
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Dò xét tiên lộ, tìm thần tích, tranh phong vạn tộc. Trấn cổ thú, phong hoàng mạch, dũng đấu dị loại. Trảm song đạo, chấn chư thiên, lại nối tiếp đại đạo. Say hồng nhan, giận xung quan, dứt khoát một thế.
Danh sách chương
    • 1 - 50