Đọc Truyện Online
Thần Tổ Vương

Thần Tổ Vương

Tên Gốc : 神祖王
Thể loại : Tu Chân
Tác Giả : Năm Thành Mười Hai Lầu
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 1300 chương đại thông thương chia ăn
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
《 Thần Tổ vương》 là năm thành mười hai lầu chú tâm sáng tác tu chân tiểu thuyết, 69 sách a thời gian thực đổi mới Thần Tổ vương chương mới nhất hơn nữa cung cấp vô đạn song đọc, thư hữu phát biểu Thần Tổ vương bình luận, cũng không đại biểu 69 sách a đồng ý hoặc ủng hộ Thần Tổ vương độc giả quan điểm.
Danh sách chương
    • 1 - 50