Đọc Truyện Online
Giới thiệu truyện :
Vô tình vô nghĩa, các ngươi cười kẻ yếu bất lực phản kháng; tu tiên trường sinh, các ngươi kiếm trảm phàm nhân như chó rơm, nhưng mà ta đem hóa thành mạnh nhất lưỡi dao, để các ngươi cảm nhận được sợ hãi tử vong. “Ta đem trên lưng ác ma danh tiếng, giết hết thiên hạ này hết thảy bất công.”“Đao kiếm tương đối chiến thần ma, rút kiếm đổi được bách tính sinh.”QQ Nhóm 450139470 mọi người khen chính là ta nguyện vọng
Danh sách chương
    • 1 - 50