Đọc Truyện Online
Thanh Long Đồ Đằng

Thanh Long Đồ Đằng

Tên Gốc : 青龙图腾
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Hoài Bên Trên
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 112 chương phiên ngoại thất tịch phía dưới
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Nhưng làm cho Long Thành phi tương tại, không dạy đồ mã độ Âm Sơn tiền kỳ lẫm nhiên chính khí cấm dục cương nghị người xuất gia hậu kỳ thân thế công bố hoàn tục cuối cùng đăng cơ công & Tác phong tâm ngoan thủ lạt họa phong tương đối tà tính chịu cung đình quyền mưu, giang hồ tranh sát, sư đồ ngày tết hết thảy lịch sử...
Danh sách chương
    • 1 - 50